lt  en 
į pradžią turinys susisiekite


Apie APEX » Nuostatai
spausdinti

Tarptautinis muzikinės aranžuotės konkursas – festivalis APEX

Konkurso nuostatai

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tarptautinio muzikinės aranžuotės konkurso – festivalio APEX (toliau – konkurso) tikslas – plėsti kamerinių ansamblių repertuarą, skatinti profesionalios muzikos evoliuciją įvairių stilių kryptimis.
1.2. Konkursą rengia Všį „Iš Arti“ (Į.k. 302299198).

 

2. Organizatoriai
2.1. Organizatoriai įsipareigoja:

2.1.1. skelbti informaciją apie konkursą.

2.1.2. informuoti visus konkurso dalyvius apie konkurso eigą ir laimėtojus.

2.1.3. apdovanoti laimėtojus premijomis.

2.1.4. oficialiai pristatant kūrinius, nurodyti muzikos ir aranžuotės autorius.

 

3. Dalyvavimo sąlygos
3.1. Konkurse kviečiami dalyvauti kompozitoriai, muzikos atlikėjai, aranžuotojai.

3.2. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
3.3. Dalyvaudamas konkurse konkurso laimėtojas sutinka, kad organizatoriams būtų leista atgaminti ir platinti kūrinį (išleisti natas, CD, viešai atlikti, transliuoti, skelbti kompiuterių tinklais, t.y. internete).

3.4. Konkurso dalyvis laisva forma organizatoriams pateikia dalyvio anketą (DOC formatas), kurioje nurodo:

3.4.1. vardą, pavardę, gimimo metus, šalį.

3.4.2. elektroninio pašto bei namų adresus, mobilaus telefono numerį.

3.4.3. aranžuojamo kūrinio autorių, pavadinimą, sudėtį, metus.

3.5. Kūrinys aranžuojamas vienam iš nurodytų ansamblių: styginių kvartetui, fortepijoniniam trio, pučiamųjų kvintetui.
3.6. Kūrinio trukmė 4-6 min.

3.7. Konkursui pateikti nepublikuotus ir neatliktus kūrinius, aranžuotus 2016 – 2018 metais.

3.8. Konkurso dalyvis organizatoriams elektroniniu paštu apexinfoapex@gmail.com atsiunčia:

3.8.1. aranžuojamo kūrinio natas (PDF formatas).

3.8.2. aranžuotę - partitūrą ir partijas (PDF formatas ir MIDI versija).

3.9. Vienas konkurso dalyvis gali teikti vieną aranžuotę (styginių kvartetui, fortepijoniniam trio arba pučiamųjų kvintetui pasirinktinai).

3.10. Kūrinio natas ir nurodytą informaciją siųsti iki 2018 m. rugsėjo 3 d.

3.11. Konkurso dalyvio mokestis – 20 eur.

3.11.1. Dalyvio mokestis pervedamas į konkurso organizatoriaus sąskaitą, užrašant dalyvio vardą, pavardę „už konkursą APEX“.

3.11.2. Rekvizitai:

VšĮ Iš Arti, įmonės kodas 302299198

Ukmergės g. 10 – 55, LT – 49474 Kaunas

A/S Nr. LT90 7300 0101 1387 3914, Swedbank AB, banko kodas 73000

SWIFT BIC HABALT22

3.12. Kūrinys, neatitinkantis reikalavimų, nedalyvauja konkurse.

3.13. Dėl papildomos informacijos kreiptis į projekto koordinatorę Kristiną Šinkūnaitę elektroniniu paštu apexinfoapex@gmail.com arba telefonu +370 672 09 856.

 

4. Vertinimo komisija, aranžuočių vertinimo kriterijai, prizai
4.1. Dalyvius vertina 5 asmenų komisija:

Platon Buravicky, kompozitorius (LV)

Jievaras Jasinskis, aranžuotojas, kompozitorius, trombonininkas (LT)

Loreta Narvilaitė, kompozitorė (LT)

Łukasz Pawlik, violončelininkas, džiazo pianistas, kompozitorius (PL)

Raimundas Martinkėnas, kompozitorius (LT)

4.2. Vertinant muzikinę aranžuotę bus atsižvelgiama į instrumentų išmanymą, ansambliškumą, stiliaus pojūtį, kūrybingumą.

4.3. Geriausių muzikinių aranžuočių autoriams bus skirti piniginiai prizai:

       I vieta – 1000 eur

      II vieta –  750 eur

     III vieta –  500 eur

Galimi papildomi apdovanojimai – specialūs prizai, diplomai ir pan.

4.4. Laimėtojų paskelbimas ir apdovanojimas, aranžuočių atlikimas vyks Kauno valstybinėje filharmonijoje 2018 09 23.

4.5. Atrinktų aranžuočių autoriai apdovanojimo renginyje dalyvauja savo lėšomis (transportas, maitinimas, nakvynė).

 

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.

5.2. Organizatoriai turi teisę keisti, koreguoti konkurso nuostatus, vertinimo komisijos narius ir jų skaičių bei skiriamų premijų išdėstymą.

5.3. Visi kilę ginčai sprendžiami LR įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

5.4. Informacija apie konkursą skelbiama svetainėje www.apex-lt.art.